Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

วันชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ 2562

โครงการหอพักสร้างสุข "สร้างสุขอย่างไร ให้ผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข"

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ CMU Dormitory Transformation ในยุค Disruptive

บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่งานสวนเข้าร่วมการอบรม การออกแบบปูนปั้นเพื่อใช้ประดับตกแต่งสวนและอาคาร

สำนักงานหอพักนักศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านหอพักนักศึกษา วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

อบรมภาวะความเป็นผู้นำ 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(DORM-KM) ครั้งที่ 2

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก