Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

กำหนดการชำระเงินและพิมพ์ใบชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

พิมพ์ใบชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  กำหนดการชำระเงินสำหรับนักศึกษาที่เข้าพักต่อเนื่องภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

    • นักศึกษาที่เข้าพักต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 กำหนดชำระเงินวันที่ 1-30 พ.ย. 62
    • นักศึกษาที่สมัครเข้าพักใหม่ในภาคเรียนที่ 2 กำหนดชำระเงินวันที่ 1-14 ธ.ค. 62 

  หมายเหตุ : *หากนักศึกษาต้องการชำระเงินด้วยวิธี QR Payment ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง เพื่อให้ระบบสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของตัวนักศึกษาเองเท่านั้น (ห้าม Capture แล้วส่งต่อให้เพื่อน หรือชำระเงินผ่าน QR Code ที่ไม่ใช่ของนักศึกษาเอง)

                **ระบบจะเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินของภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 31 ต.ค. 2562 และนักศึกษาสามารถเริ่มชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป


  1. ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ CMU IT Account เพื่อดาวน์โหลดและพิมพ์ใบชำระเงิน

      - ใช้ CMU IT Account เข้าสู่ระบบ https://sis.cmu.ac.th เท่านั้น

  2. สำหรับการชำระเงินสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 วิธี


      2.1 Bill Payment กดปุ่มพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
      2.2 QR Payment ชำระเงินด้วยวิธีสแกน QR Code ในระบบผ่าน Mobile Banking (ทุกธนาคาร)
 


   หากพบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามที่ 053-944745 หรือ 053-944747 ในเวลาราชการ