Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

กำหนดการชำระเงินและพิมพ์ใบชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

พิมพ์ใบชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  กำหนดการชำระเงินสำหรับนักศึกษาที่เข้าพักต่อเนื่องและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • นักศึกษารุ่นพี่ (สมัครใหม่) กำหนดชำระเงินวันที่ 22-31 พ.ค. 62
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (TCASรอบ1และ2) กำหนดชำระเงินวันที่ 5-10 มิ.ย. 62
   *สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (TCASรอบ1และ2) หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และห้องพักจะถูกจัดสรรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการจองหอพักรอบถัดไป
  • นักศึกษาหญิงที่เข้าพักต่อเนื่อง (หอพักสีชมพูและหอพัก 40ปี) กำหนดชำระเงินวันที่ 15 มิ.ย. 62 ถึง 15 ก.ค. 62
  • นักศึกษาที่เข้าพักต่อเนื่อง (หอพักแม่เหียะ) กำหนดชำระเงินวันที่ 15 มิ.ย. 62 ถึง 15 ก.ค. 62
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (TCASรอบ3,4และ5) กำหนดชำระเงินวันที่ 1-5 ก.ค. 62
   *สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (TCASรอบ3,4และ5) หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และห้องพักจะถูกจัดสรรให้กับนักศึกษาที่สำรองรายชื่อเข้าพักไว้
  • นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากระบบสำรองรายชื่อ(Waiting List) กำหนดชำระเงินวันที่ 16-19 ก.ค. 62 
   *หากนักศึกษาประสงค์อยู่หอพักที่ได้รับการจัดสรร สามารถดำเนินการชำระเงินได้ตามวันที่กำหนด

  หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการชำระเงินด้วยวิธี QR Payment ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง เพื่อให้ระบบสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของตัวนักศึกษาเองเท่านั้น (ห้าม Capture แล้วส่งต่อให้เพื่อน หรือชำระเงินผ่าน QR Code ที่ไม่ใช่ของนักศึกษาเอง)


  1. ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ CMU IT Account หรือเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา เพื่อดาวน์โหลดและพิมพ์ใบชำระเงิน


      - สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ใช้เลขบัตรประชาชน) เข้าสู่ระบบ https://mis.cmu.ac.th/dormitory/billpayment.aspx


      - สำหรับนักศึกษารุ่นพี่ (ใช้ CMU IT Account) เข้าสู่ระบบ https://sis.cmu.ac.th

  2. สำหรับการชำระเงินสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 วิธี


      2.1 Bill Payment กดปุ่มพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
      2.2 QR Payment ชำระเงินด้วยวิธีสแกน QR Code ในระบบผ่าน Mobile Banking (ทุกธนาคาร)
 


   หากพบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามที่ 053-944745 หรือ 053-944746 ในเวลาราชการ