ระบบกิจกรรมเข้าระบบสมัครกิจกรรม

Student ID :  
CMU IT Account ID :  @cmu.ac.th
CMU IT Account Password :  *** หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน สามารถติดต่อได้ทาง Facebook : คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช. (ตลอด 24 ชั่วโมง)
หรือสำนักงานหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ 053-944-749 (ในวันและเวลาราชการ)

เมนู

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครได้ง่าย แค่เข้าระบบด้วย CMU IT Account ก็สามารถใช้งานระบบสมัครกิจกรรมได้

คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม จะแสดงถึงวันเวลาในการจัดกิจกรรมรวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ

คลิกเพื่อดูปฏิทิน

ตรวจสอบคะแนนกิจกรรม

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม เพียงแค่ใช้รหัสนักศึกษา

คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนนกิจกรรม

Copyright © สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่