ระบบกิจกรรม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครได้ง่าย แค่เข้าระบบด้วย CMU IT Account ก็สามารถใช้งานระบบสมัครกิจกรรมได้

คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม จะแสดงถึงวันเวลาในการจัดกิจกรรมรวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ

คลิกเพื่อดูปฏิทิน

ตรวจสอบคะแนนกิจกรรม

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม เพียงแค่ใช้ CMU IT Account

คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนนกิจกรรม