ระบบกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม จะแสดงถึงวันเวลาในการจัดกิจกรรมรวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ
dddddd

คลิกเพื่อดูปฏิทิน

ตรวจสอบคะแนนกิจกรรม

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม เพียงแค่ใช้รหัสนักศึกษา
dddddd

คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนนกิจกรรม