สำนักงานหอพักนักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมหอ*** หมายเหตุ :
คือ เวลาเริ่มต้นของกิจกรรม โดยที่ a คือ ตอนเช้า    p คือ ตอนบ่าย
สามารถเลือกดูแบบ รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน ได้ โดยเลือกแทป ด้านบนของปฏิทิน และสามารถเรียกดูข้อมูลของกิจกรรม ได้โดยการคลิก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทะเบียนประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Staff Web-Based E-Mail