จัดการเลขที่เอกสารการเงิน
เงินรายได้หอพัก 40 ปี

เลขที่ฎีกา : วันเดือนปี :
เลขที่ใบสั่งซื้อ ( PO ) :
เลขที่ใบเสร็จ :
บริษัท / ซัพพลายเออร์ :
จำนวนเงิน บาท
รายละเอียด
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทะเบียนประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Staff Web-Based E-Mail