Announced Room
Support: 053-944746

ตรวจสอบเลขห้องจากระบบการจองหอพัก เมื่อวันที่ 13/07/61 เวลา 14.00-16.30

กำหนดการชำระเงินวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561

หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดจะถูกตัดชื่อออกจากระบบ และจัดสรรที่พักให้กับนักศึกษารายอื่นต่อไป

รายละเอียดการชำระเงินดูได้ ที่นี่


การตรวจสอบข้อมูล:

  • นักศึกษาสามารถใช้เลขบัตรประชาชน หรือชื่อนักศึกษา ในการตรวจสอบข้อมูล
  • สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่ได้ ที่นี่
  • เงื่อนไขการค้นหา :
    • สำหรับการค้นหาด้วยบัตรประชาชนต้องใส่ให้ครบและถูกต้อง
    • สำหรับการค้นหาด้วยชื่อ สามารถใส่ชื่อหรือนามสกุล เต็มหรือย่อก็ได้ เช่น ณัฐ, สม, สมศักดิ์ (การแสดงผลอาจมากกว่า 1 รายการ)